DIA 5 - Quan aquest regal va arribar a la ciutat tots els raperos van quedar ben sorpresos, no paraven de dir "joder hermano qué barras más buenas" (nota: barres és com es diuen col·loquialment els versos de rap BADUM TSSSSS mata'm)