DIA 29 - Ai senyor que això s'acaba d'aquí res!! Abans de l'últim regal, un parell (o cinc) de coses que t'ajudaran a tenir els peuets calentons a l'hivern (abans de que s'acabi).